ИНИЦИАТИВИ

Отговорни към природата

Ние сме лаборатория без отпадъци. Всички излишни опаковки, кутии, материали и неизползвани материали се дават за рециклиране. Поддържаме на минимум употребата на вода. В производството ни няма химикали и химични производни.

Социално отговорни

Ние в Wooden Spoon се стремим да бъдем и социално отговорни. Регулярно заедно с подкрепата на нашите приятели организираме събития “Близо до природата” за семейства и деца в неравностойно положение.

Обществено отговорни

Редовно инициираме проекти и предизвикателства за мотивирани студенти, които искат да се занимават професионално с козметика. Поощряваме всички иновативни и природни формули.